Menu
02.07.2014 cutallii 1 комментариев

У нас вы можете скачать книгу rotel rr 1050 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

RR- 1 26 79 Nederlands 4. RR- 1 28 77 Nederlands 4. Het opvoeden van de RR neemt slechts luttele minuten in beslag en hoeft slechts eenmaal gedaan te worden. RR- 1 30 75 Nederlands 3. Dieser V organg dauert nur wenige Minuten. RR- 1 50 55 Italiano Nella parte superiore sinistra di questo gruppo ci sono dodici tasti numerici che sono usati per la selezione diretta di una traccia su un lettore CD o DVD, oppure la selezione diretta di canali di una TV , decoder TV via cavo, ricevitore satellitare, etc.

Важным пунктом после покупки устройства Rotel RR или даже перед его покупкой является прочтение его инструкции обслуживания. Это необходимо сделать о нескольким простым причинам: Если вы еще не купил Rotel RR то сейчас хороший момент, чтобы ознакомиться с основными данными, касающимися изделия.

Сначала просмотрите первые страницы инструкции, которую вы найдете выше. Вы должны там найти самые важные технические данные Rotel RR - таким образом вы проверите, выполняет ли оборудование Ваши требования.

Углубившись в следующие страницы инструкции пользователя Rotel RR вы ознакомитесь со всеми доступными функциями изделия и информацией, касающейся его эксплуатации. Информация, которую вы получите о Rotel RR несомненно поможет Вам принять решение, касающееся покупки.

В ситуации, если вы уже являетесь владельцем Rotel RR , но вы еще не прочитали инструкцию, вам необходимо стелать это в связи с вышеуказанным. На нашем сайте Вы можете просмотреть самую популярную инструкцию использования изделия Rotel RR Полная инструкция обслуживания устройства Rotel RR, как должна выглядеть?

Инструкция обслуживания, определяемая также как пособие пользователя, или просто "руководство" - это технический документ, цель которого заключается в использовании Rotel RR пользователями. Инструкции пишет, как правило технический писатель, языком, доступным для всех пользователей Rotel RR Полная инструкция обслуживания Rotel, должна заключать несколько основных элементов.

Часть из них менее важная, как например: Однако остальная часть, должна дать нам важную с точки зрения пользователя информацию. Вступление и рекомендации, как пользоваться инструкцией Rotel RR - В начале каждой инструкции, необходимо найти указания, как пользоваться данным пособием.

CD, TV eller video osv. Press the EDIT button. It takes 10 minutes to send all of the data. At the completion of the data transfer, one of the following confirmation messages appears in the display of the receiving RR All learned commands will be retained. Whenever you press a button on the RR, its name appears in the display. By default, the labels match the printed labels for each button. You can change the label that appears when a button is pressed — to change the language or customize the labels to match your components.

You can switch between the two. We recommend that you not change the first page of labels. Use the second page to enter custom labels. This allows you to return to the default labels at any time. Press the button again to toggle back to the first page.

The current label appears in the display with the first letter flashing. Repeat steps 4 and 5 to complete the new label. When a custom label is complete it is automatically centered in the display.

Press the EDIT button to save the new label and return to normal mode. Repeat steps 1 — 6 for to relabel each desired button. During the labeling process, if no button is pressed for 15 seconds, the RR returns to normal mode without saving a new label. Placera de fyra AAA-batterierna enligt polaritetsmarkeringarna i batterifacket. Every command button for each device can have its own custom label. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.

Druk op de apparaatof commandotoets die u van een nieuw naampje wilt voorzien. Het huidige label verschijnt met de eerste letter knipperend in het scherm. Gebruik de X van het numerieke toetsenbord voor een spatie. Om het nieuwe label af te maken herhaalt u de stappen 4 en 5. Wanneer het vervaardigde label af is, komt het vanzelf midden in het infoscherm te staan. Om een volgend label te veranderen drukt u op een andere toets en herhaalt de bovenstaande zes stappen.

Wanneer u tijdens het programmeren langer dan 15 seconden geen toets aanraakt, gaat de RR weer op normale bediening over zonder de nieuwe gegevens te hebben opgeslagen.

Het opnieuw labelen verandert alleen de naam voor de opdrachtset die op dat moment actief is. Iedere commandotoets van ieder apparaat kan van een andere naam voorzien worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor voor welke radio of TV interferentie dan ook, veroorzaakt door ongeautoriseerde modificaties aan deze apparatuur.

Zulke modificaties kunnen de bediening van deze apparatuur in de weg staan. De RR keert dan weer terug naar zijn normale doen. Ook dan keert de RR weer terug naar zijn normale doen. Een advies om het nog maar eens te proberen. De RR blijft in de ontvangstfunctie tot dat alle data goed zijn over gekomen.

Probeer niet data over te brengen van andere afstandsbediening dan de RR Wanneer u een toets indrukt op de RR verschijnt zijn labelnaam in het infoscherm.

U kunt echter de verschijnende labelnaam naar eigen inzicht wijzigen wanneer u dat prettig of handig vindt. U heeft twee complete sets pages aan labels tot uw beschikking. U kunt tussen de twee heen en weer schakelen. Wij raden u aan de eerste set niet te wijzigen.

Gebruik de tweede set om naar uw hand te zetten, zodat u altijd terug kan naar een originele set labels. Om weer terug te gaan naar de eerste pagina druk nogmaals op dit knopje. Namen veranderen voor de toetsen. Het veranderen van naam voor een toets: Druk op een apparaattoets om bij de commandoreeks te geraken waarvan u de naam wenst te veranderen.

Druk op TUNER om de namen te veranderen in het infoscherm wanneer u de verschillende toetsen in de tunerfunctie bedient. Overtuig u van het feit of u dat echt wenst!! Met de kloonfunctie kunt u de gehele programmering van de afstandsbediening van de ene RR naar een andere RR overbrengen. Om dat te kunnen doen legt u de twee RR tegenover elkaar zie pagina 5 en ga dan als volgt te werk:. Druk op de toets EDIT. Om een ingang te kiezen voor dat apparaat druk dan langer dan een seconde.

Het laatste apparaat in de macro-opdracht is het apparaat dat u direct bedienen kan. Wenst u dat dat een ander apparaat is, dan moet u dat apparaat als laatste in uw opdracht opnemen. Druk langer op deze toets om de ingangskeuze van dat apparaat te wissen. Druk op MACRO en vervolgens op de toets waaronder de macro is opgeslagen om een commandoreeks te wissen. Wanneer een aangeleerd commando uit een apparaattoets is gewist, wordt deze automatisch vervangen door de fabrieksinstelling.